SVANEHOLMS MUSEUM
   
Program 2021 Museum Butik Besök Oss Hyra lokal
 
  Vemmenhögs härads fornminnes-och hembygdsförening
 

Samlingarna på Svaneholm


Kom med in i slottet


Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening


Svaneholms slotts Andelsförening


Insamlings- och förvärvspolicy

 

En vision om framtiden för Svaneholms slott

 

 

 

Samlingarna på Svaneholms slotts museum, av vilket mycket är utställt i slottets fyra våningar, omfattar fler än 13 000 katalogförda föremål, förutom dessa finns ett arkiv och mer än 350 000 fotonegativ.

 

Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening, vilken bildades 1924, ägde tidigare Espö Gammelgård där man hade sina utställningar tills man bildat Svaneholms slotts andelsförening och de köpt Svaneholm. Den 18 augusti 1935 invigde man sedan slottet som museum.

 

Samlingarna omfattar många ämnesområden. Här finns arkeologiska fynd från trakten, en högklassig textilsamling av både högrestånds- men kanske framförallt allmogetextilier. Här finns även konst, gamla leksaker, möbler med mera. Föremålen är till största del skänkta av personer med anknytning till bygden. Bland större donationer märks främst grevinnan Eva Ehrensvärds kvarlåtenskap och systrarna Wallis (varav den ena gift Löwen, till Sextorp). De sistnämndas skänkta kvarlåtenskap med främst högreståndsmöbler (varav flera har tillhört prinsessan Sofia Albertina) gjorde det möjligt att inreda högreståndsavdelningen till den vackra miljö den är.

 

Bland de många textila skatterna märks bl.a. den på sin tid kända spetsknypplerskan Maria Kristofferssons samling av knypplade spetsar, samt modeskribenten Ingrid Schrewelius egen samling av klänningar, vilken nu finns sparad för framtiden i vårt textilmagasin.

 

Ett flertal lokala fotografers produktion finns arkiverade i vårt fotomagasin. Den senaste och utan tvivel största donationen av foton stod Skurupsfotografen Hans Sernert för. Denna samling av negativ och papperskopior omfattar mer än 300 000 foton. Både dessa och tidigare fotografers efterlämnade glasplåtar skulle man önska att så småningom få möjlighet att föra över till digitalt format och därmed skapa en sökbar databas.

 

Läs mer om Slottets historik här.

 

 

Musiksalongen på våning 2

Mathilde Hallenborg