SVANEHOLMS MUSEUM
   
Program 2021 Museum Butik Besök Oss Hyra lokal
 
  Insamlings- och förvärvspolicy
 
 

Vemmenhögs härads hembygds- och fornminnesförening

på Svaneholms slotts museum

 

Föreningen ska bedriva en aktiv insamling av arkivalier, fotografier och föremål. Samlingarna ska vara representativa för Vemmenhögs härad och spegla den kulturhistoriska utvecklingen i häradet. De ska bidra till en ökad kunskap om häradets historia och berätta om människors villkor i Vemmenhögs härad i tiden, rummet och den sociala miljön.

 

Stora delar av våra samlingar är uppbyggda av gåvor och vi är tacksamma för att människor vänder sig till oss med erbjudanden. Vi får många, men kan dessvärre inte ta emot alla.

 

Föremål som erbjuds museet och saknas i samlingarna kan tas emot om det finns uppgifter om dess funktionella, ekonomiska och sociala sammanhang, d v s människan/brukaren.

 

Juridiskt bindande handlingar ska upprättas vid varje förvärv. Alla villkor och förbehåll som kan finnas i fråga om förvärvet måste vara klart angivna i en skriftlig dokumentation.

 

Gåvor som är till men för museets verksamhet ska avvisas. Det kan vara olika anledningar till att vi tackar nej. Det kan vara att föreningen redan har ett stort antal av samma typ eller att föremålen inte har någon känd historia. Föremålet kan också höra hemma i en annan typ av samling eller kanske i ett museum.

 

Frågor som ska ställas vid insamling och förvärv är:

 

Vem ägde föremålet, vad vet ägaren om denna person?

Finns det någon speciell episod att berätta, har föremålet betytt något för givaren eller någon den känner?

Finns det fotografier eller nertecknade historier om föremålet?

Kan givaren tänka sig att skriva om föremålet och dess historia?

 

I föreningens styrelse finns en föremålsgrupp som tar upp frågor om gåvor, insamling, köp, vård, konservering, deponering och exponering av föremål. Denna grupp förbereder ärenden åt styrelsen, som tar slutgiltigt beslut i föremålsfrågor.

 

Svaneholm 2008-04-01