SVANEHOLMS MUSEUM
   
Program 2021 Museum Butik Besök Oss Hyra lokal
 
  Våning 1
 

Samlingarna på Svaneholm


Kom med in i slottet

Våning 1
Våning 2

Våning 3

Våning 4


Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening


Svaneholms slotts Andelsförening

 

 

Butik

I vår butik i det gamla betjäntrummet finns många ting för både gammal och ung, samt för besökare från när och fjärran.

 

Mackleanrummet
I detta rum visas en utställning över Rutger Mackleans liv och verk.
För att läsa mer om Rutger Macklean se fliken "historia"

Mackleanrummet är inrett som ett minnesrum över Macklean.
Här visas en del tillhörigheter såsom skrivbord, klocka, klädesplagg (bland annat den "svenska dräkten-jacka" som han bar vid hovet) och framförallt hans bibliotek. Av detta bibliotek såldes ungefär hälften av volymerna vid en auktion i Lund efter Mackleans död 1816.
Bland de bevarade böckerna finns bland annat lantbrukslitteratur samt naturvetenskapliga verk. Dessutom en och annan pedagogisk bok som samhör med hans intresse för skolan.
Vad som är värt att notera är att även politisk litteratur intresserade Macklean. Han var, för att vara adelsman, ovanligt radikal för sin tid. På hyllorna kan man hitta böcker på olika språk där den franska revolutionens idéer presenteras.


Stensalen

Denna sal är en av de pampigaste på slottet.Salen har dekormåleri, som framkom vid en restaurering på 1930-talet och som troligen härrör från Axel Gyllenstiernas ombyggnation omkring år 1700. En intressant möbel i Stensalen är skåpet som man tror har tillhört samme Gyllenstierna. Det är i så fall en av äldsta inventarierna på Svaneholm. Den vackra eldstaden har en eldskärm från år 1776 och som lär ha tillhört drottning Lovisa Ulrika, gift med kung Adolf Fredrik och mor till kung Gustav III. Lägg märke till porträttmedaljongen på väggen - den föreställer Macklean och är utförd av skulptören Johan Tobias Sergel (1740 - 1814).
Stensalen används nu tämligen flitigt som vigsellokal.

 

Borggården
Svaneholms slott är ofta platsen för evenemang av olika slag. Här kan man både ha teater och konserter, men på sommaren finns det även en trevlig uteservering på borggården.


Korridoren

Till höger om entrén visas en mängd jakttroféer.
Jakt var en ädel sysselsättning och ett populärt tidsfördriv för forna tiders slottsherrar. De djur som idag är troféer här, har alla nedlagts av den sista ägarfamiljen för omkring 100 år sedan. Jakten skedde inom slottets markområden.

 

 

Rutger Macklean