SVANEHOLMS MUSEUM
   
Program 2021 Museum Butik Besök Oss Hyra lokal
 
  Svaneholms slotts andelsförening
 

Samlingarna på Svaneholm


Kom med in i slottet


Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening


Svaneholms slotts Andelsförening

 

 

Den siste private ägaren till Svaneholms slott -

greve Augustin Ehrensvärd - avled 1934. Året därefter bildade hembygdsföreningen Svaneholms slotts andelsförening. Föreningen köpte slottsegendomen med tillhörande 90 tunnland mark: parken, trädgården, större delen av sjön och kantskogen däromkring. Även den grevliga/friherreliga begravningsplatsen och monumentet "Mackleans minne" ingår i föreningens förvaltningsansvar.

Målsättningen var från början - och är alltjämt - att slottet för all framtid ska tjäna som ett hem för Svaneholms slotts museum, där framförallt dess egen, men även ett stycke skånsk historia ska visas för allmänheten. Även Du kan bli "slottsägare" genom att köpa andelar i slottet à 30 kronor per styck. Du beställer andelsbrev genom att skriva eller e-posta till slottet. Observera att minsta antal andelar som kan köpas och betalas via bankgiro är 5 st.

Glöm inte att ange namn och adress!

Välkommen att bli andelsägare!

 

Ordförande

Bertil Nilsson

Vice ordförande: Gösta Fernström

Sekreterare: Eva Bergstrand

Kassör: Jonas Åkesson


Övriga styrelseledamöter:

Henrik Lundblad, Johnny Andersson, Jaana Anheden, Inga-Lill Hellberg, Björn Hortevall, Bruno Lindquist, Göran Karlsson, Björn Totting, Tobias Jönsson.


Suppleanter:

Lars Söderberg, Peter Nilsson, Maria Sand, Göran Pettersson, Ann-Charlotte Oredsson, Jörgen Hoolmé, Dan Johansson