Program 2018 Museet Butik Besök oss! Hyra lokal Fiske
 
  Våning 3
 

Samlingarna på Svaneholm


Kom med in i slottet

Våning 1
Våning 2

Våning 3

Våning 4


Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening


Svaneholms slotts Andelsförening

 

 

Knyppelutställningen
Hon hette Maria Kristoffersson och var en av de skickligaste knypplerskorna någonsin. Hennes spetsar och andra arbeten blev vida berömda. Hon levererade arbeten till hovet och till många andra beställare. I rummet visas några fina exempel på hennes konstnärlighet och skicklighet. Maria Kristoffersson avled 1940 efter att ha drabbats av stelkramp, orsakad av blodförgiftning. Hennes systerdotter Kerstin Olsson har skrivit en bok om sin moster. Boken finns att köpa i museibutiken.

 

Silverkammaren
I samlingarna finns ett stort antal silverföremål, de flesta från Vemmenhögs härad. Föremålen är av många slag, men det är allmogesilvret som slår an tonen i utställningen. Skåne har alltid haft en rik allmogekultur. I den blomstrande jordbruksbygden hade människorna såväl tid som råd att värna om det estetiska. I dräktskicket ingick till exempel maljor, spännen och knappar i silver. En del av silverföremålen i kammaren har tillhört Eva Ehrensvärd, den sista grevinnan på slottet.

 

Stora gästrummet
Här visas en allmogesamling, fjärran från en traditionell slottsmiljö. Här är möbler och föremål robusta, men inte mindre vackra. Här finns en av bondehemmens typiska sängar, ett "bås" med sparlakan, samt bord, stolar och en del annat.

 

Tillfälliga utställningar
Detta rum används för tillfälliga utställningar.

 

1800-talsrummet
Det här är ett rum möblerat och inrett i oscariansk stil, det vill säga den stil som blev modern under slutet av 1800-talet och som sedan var gängse en bit in på nästa sekel.Det här är en, enligt dagens sätt att se på saken, "överlastad" stil med tunga möbler, tjocka draperier och en mängd prydnadsföremål. De flesta av de möbler och andra föremål som visas här, ingick i slottets tidigare inredning.

 

Redskapskammaren
Detta rum har varit rapphönsvind i gamla tider, här hölls med andra ord levande rapphöns. Vinden genomgick en ombyggnad under 1870-talet. Idag visas här olika jordbruksredskap och två eleganta "höghjulingar", dåtidens lika populära som vådliga cykelmodell. En av dessa cyklar är av allt att döma tillverkad av en lokal bysmed.

 

Vemmenhögstugan
Detta är slottets gamla pigkammare. Utrymmet är nu inrett som en skånsk stuginteriör från 1800-talet.