Program 2018 Museet Butik Besök oss! Hyra lokal Fiske
 
  Våning 2
 

Samlingarna på Svaneholm


Kom med in i slottet

Våning 1
Våning 2

Våning 3

Våning 4


Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening


Svaneholms slotts Andelsförening

 

Röda förmaket

Under Mackleans tid tjänstgjorde detta rum som sovkammare och här lär han ha dött den 14 januari 1816. Under familjen Hallenborgs tid blev detta rum så småningom sällskapsrum och fick tapeter med röda blommor på guldbotten. Här stod i många år den läderstol, som Gustaf III bars ut på efter skottet på maskeradbalen på operan den 16/3 1792. På stolen finns ännu blodfläckar av kungens blod.

 

Grevinnan Hallenborgs musiksalong

Grevinnan Mathilde Hallenborg (1834 - 1933) var oerhört musikalisk. Hon trakterade ett flertal instrument och brukade samla vänner kring sig till musikstunder i just detta rum.

En samtida anförvant, Gustaf Peyron, beskrev hennes musikalitet såhär: "Grevinnans musikaliska begåvning var enastående och vida känd, och den som ej hört en vals spelad av grevinnan Hallenborg vet ej, hur en sådan ska låta."

Den flygel, taffel och harpa som står i detta rum har tillhört Mathilde Hallenborg.

 

Hörnförmaket

Detta förmak fungerade som något av "vardagsrum" under Svaneholms tid som hem för idel ädel adel. Det var hit man drog sig tillbaka om kvällarna, männen för att röka och konversera, kvinnorna för att handarbeta. Ibland hade man gäster, bland annat en av traktens "kavaljerer" (cavalier: uppvaktande adelsman, person med fint uppträdande). Här kan du beundra en magnifik inredning i Karl Johanstil, den stil som var modern under krinolinklänningarnas tid, det vill säga under första hälften av 1800-talet.

Här hänger även ett antal förnämliga porträtt, föreställande bland andra greve Augustin Ehrensvärd, Svaneholms sista privata ägare.

 

Blå kabinettet

Ett blått kabinett (cabinet: litet rum av intim karaktär) med en air av 1700-tal. Beundra rokokomöblemanget, konsten på väggarna och studera samlingarna av nipper (nippes: smycken, småprydnader) och andra mindre föremål i montern. Ett av dem är unikt i all sin anspråkslöshet då det minner om friherre Axel von Fersens sista dag i livet - den dag då han brutalt misshandlades och slogs ihjäl av en uppretad folkmassa i Stockholm.

 

Grevinnan Mathilde Hallenborg