Program 2017 Museet Butik Besök oss! Hyra lokal Fiske
 
  Svaneholms slotts andelsförening
 

Samlingarna på Svaneholm


Kom med in i slottet


Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening


Svaneholms slotts Andelsförening

 

 

Den siste private ägaren till Svaneholms slott -

greve Augustin Ehrensvärd - avled 1934. Året därefter bildade hembygdsföreningen Svaneholms slotts andelsförening. Föreningen köpte slottsegendomen med tillhörande 90 tunnland mark: parken, trädgården, större delen av sjön och kantskogen däromkring. Även den grevliga/friherreliga begravningsplatsen och monumentet "Mackleans minne" ingår i föreningens förvaltningsansvar.

Målsättningen var från början - och är alltjämt - att slottet för all framtid ska tjäna som ett hem för Svaneholms slotts museum, där framförallt dess egen, men även ett stycke skånsk historia ska visas för allmänheten. Även Du kan bli "slottsägare" genom att köpa andelar i slottet à 30 kronor per styck. Du beställer andelsbrev genom att skriva eller e-posta till slottet. Ditt andelsbrev skickas till Dig per post tillsammans med ett inbetalningskort. Observera att minsta antal andelar som kan köpas och betalas via bankgiro är 5 st.

Glöm inte att ange namn och adress!

Välkommen att bli andelsägare!

 

Ordförande

Ann-Helen Nilsson

Vice ordförande: Tommy Bengtsson

Sekreterare: Eva Bergstrand

Kassör: Jonas Åkesson


Övriga styrelseledamöter:

Bo Bergsten, Johnny Andersson, Sven-Åke Malmström, Bertil Nilsson, Björn Hortevall, Bruno Lindquist och Göran Karlsson.


Suppleanter:

Lars Söderberg, Peter Nilsson, Maria Sand, Göran Pettersson, Björn Totting, Jaana Anheden och Dan Johansson.