Program 2018 Museet Butik Besök oss! Hyra lokal Fiske
 
  Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening
 

Samlingarna på Svaneholm


Kom med in i slottet


Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening


Stadgar för Vemmenhögs Härads
fornminnes- och hembygdsförening.


Svaneholms slotts Andelsförening


 

Den siste private ägaren till Svaneholms slott - greve Augustin Ehrensvärd - avled 1934. Året därefter bildade hembygdsföreningen Svaneholms slott andelsförening. Föreningen köpte slottsegendomen med tillhörande 90 tunnland mark: parken, trädgården, större delen av sjön och kantskogen däromkring. Även den grevliga/friherreliga begravningsplatsen och monumentet "Mackleans minne" ingår i föreningens förvaltningsansvar.

 

Målsättningen var från början - och är alltjämt - att slottet för all framtid ska tjäna som ett hem för Svaneholms slotts museum, där framförallt dess egen, men även ett stycke skånsk historia ska bevaras och visas för allmänheten.

De många besöken av enskilda och familjer, av skolklasser och föreningar, hembygdsfester samt senare tiders julmarknad, hjälper till att sprida intresset.

Du blir medlem i Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening genom att betala in en årsavgift à 150 kronor, alternativt 200 kronor för familjemedlemskap, på bankgirokonto 5075-9364.

Välkommen som medlem!

 

Styrelselista, ordinarie ledamöter:

Ordförande: Bruno Lindquist
Vice ordförande: Gunnel von Blixen-Finecke
Peter Nilsson, Inger Jeppsson Borg, Karin Andersson, Margareta Andreasson, Dan Johansson, Göran Karlsson, John Wickman, Tommy Bengtsson & Jonas Åkesson

 

Suppleanter: Eva Möller, Sonja Andersson, Berith Bergkvist, Anna-Karin Börjesdotter, Albin Karlsson & Bertil Nilsson

 

Viktig information till Dig som vill donera föremål, klicka här

 

Vemmenhögs Härads vapen

Stadfäst anno 1648